Az ember szellemi fejlődése az idők folyamán teljesen fraktálszerű. Ösztöneink diktálta cselekedeteink mérlegelése és a túlélést szolgáló legjobb alkalmazása lehetett az első lépcsőfok. Gondolkodásunk kialakulása nemcsak a külső erők hatásainak tudható be. A harc a nőkért már akkor is folyt, hiszen az örökített tovább aki rafináltabb és rátermettebb volt fajtársánál.

„Aki hülye haljon ki!” Bár ez a folyamat napjainkig tart, mégsem mondanám hogy sikeres volt ez a törekvésünk. Az utódnak biztonságra és banánra van szüksége. Apu hozza banánt, míg anyu vigyázz rád. Szépen működött ez a családmodell a pénz megjelenéséig, mert akkor már anyu is elment a banánért, mert kevés volt, vagy drágább. Az ősember elkezdte megfigyelni környezetét, mert annak ismerete elengedhetetlen volt a hatékony zsákmányszerzésért. Manapság szuper távcsövekkel keressük az M osztályú lakható bolygókat. Addig, míg megleljük a módját hogy hogyan is telepedjünk le a világegyetem másik sarkán, tudósok egy csoportja miszlikre szedi az atomot 3,5 Tev –es ütköztetésekkel, hogy lyukat üssünk a tér-idő kontinuumon,azért hogy kétszáz év múlva a Bkv. menetrend szerinti járatot üzemeltessen a moszkva tér és a Szíriusz között. Ugyanolyanok ezek  nehézion ütközések mint az első kerék első méterei. A nem érzékelt tartományok és jelenségek magyarázatára kitaláltuk isten fogalmát, s ahogy a tudomány fejlődik, a Biblia egyre kisebb szegmenseket fed be univerzális válaszaival. Az emberi kíváncsiság határtalan. Matematizáljuk topográfiailag, egyenletekben, de a kérdésre még mindig nincs válasz. Istent okoljuk ezért, s keressük a magyarázatokat. Az emberi szervezet fraktálszerű sejtelrendezése –akár a májban, akár az agyban- fraktálszerű gondolatokat gyárt, miként követi apát a fiú. Ugyanaz kicsiben, és nagyban ismétlődik. Egysejtűben, az emberben, és a mindenhatóban. Az ember célja végül hogy egy szép napon bekopogjon isten felhők közti otthonába hogy megkérdezze: „Mi végre vagyunk mi?” Hosszú az út odáig, és nem is biztos hogy a megfelelő választ kapjuk a végén, de érdemes bevállalni az emberi létet, hogy „szemlélhessük a világmindenség rendjét!”

Reklámok

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.